Op 3 november 2007, tijdens het 3e Europese banket van Europese Studententradities in Straatsburg, Frankrijk, werd het "Goliard" project aangekondigt.

Het doel is om een platform uit te bouwen, met behulp van een internet site, om alle mogelijk studentenverenigingen en hun tradities te huisvesten en om studenten samen te brengen om de broederlijke band te beleven over alle tradities heen.

Op deze manier willen we het mogelijk maken dat verschillende studentenculturen elkaar ontmoeten, net zoals bij het bekende ERASMUS uitwisselingsprogramma. Als werknaam werd gekozen voor een legendarische naam van rondtrekkende studenten.

De Goliarden (Goliards in het Frans) waren rondtrekkende studenten die bekend stonden omdat ze uitbundig genoten van het leven, zingend, drinkend en soms zelfs studerend.

Altijd trouw blijvend aan hun broederbanden, waren ze, ondanks alle mogelijke anachronismes, nog steeds het symbool voor studenten die op de eerste plaats respect hebben voor elkaars tradities. Solidariteit, vriendschap en hun onstilbare dorst naar bier en kennis vormden een sterke basis voor hun samenkomsten. Samengevat wil dit project een eensgezinde gemoedstoestand uitdragen over alle geografische, linguistieke en culturele banden.

Praktisch komt dit er op neer dat rijzende studenten dankzij deze site gemakkelijk kunnen nagaan waar en wanneer er andere bijeenkomsten zijn van studentikozen, dat ontmoetingen kunnen ontstaan en uitnodigingen kunnen worden uitgewisseld. Als het "Gaudeamus Igitur" gekend staat als hét universele studentenlied, dan is het de ambitie van deze site om een universaliteit te bieden die hopelijk zal leiden tot dezelfde banden als de Goliarden mochten ervaren.

Wij hopen dat u dit project omhelst net zoals wij het al deden en dat u allen massaal zult registreren op deze site!

Met Goliardische Groeten,

Abelard, Emmanuel VASMAIRE, Commandant RoSWeLL